Go to...

Zora

Zahvaljujući Georgiju Janjiloviću Gegi došli smo u posjed originalnih primjeraka lista “Zora”, prvih novina štampanih u Stanarima. List je pokrenula omladina Stanara, tada okupljena u Mjesnu konferenciju Saveza socijalističke omladine Stanari. Mladi entuzijasti pisali su o aktuelnim temama: političkim, privrednim, sportskim i kulturnim, a nije nedostajalo ni poezije ni humora. Desetak strana lista štampano je u 80 do 200 primjeraka i koštao je 2 dinara…

Kao odgovorni urednici potpisani su Mirko Kajganić i Ivan Vintonji, te Stanoje Kovačević. Tehnički urednik bio je Georgije Janjilović, a članovi redakcije Radmila Petković, Zdravko Bjeličić, Slavojka Šljivić, Milomirka Bjeličić, Mile Jerinić, Ankica Skopljak, Vera Sekulić, Novak Grujić, Vojin Todorić…

Sajt rudarstanari.com omogućava Vam da pročitate sljedeće brojeve:

Zora, broj 2, 17.maj 1975

Zora, broj 3, 28.jun 1975

Ukoliko neko posjeduje još poneki broj lista Zora, bili bismo zahvalni da nam ustupi kako bismo ga podijelili sa našim posjeticima.

Leave a Reply