Go to...

Izborna Skupština SD Rudar Stanari

Skupština sportskog društva „Rudar“ Stanari na sjednici održanoj 17.03.2017. godine donijela je odluku o održavanju Izborne skupštine na dan 29.04.2017, koja će biti održana u prostorijama Sportskog društva „Rudar“ Stanari u 17 sati.

Pravo učešća na Izbornoj skupštini imaju:

  1. Svi postojeći članovi organa Sportskog društva „Rudar“ Stanari koji su izmirili članarine zaključno sa 31.12.2016. godine, odnosno koji su izmirili članarine za protekli mandatni period, i
  2. Sve osobe zainteresovane da postanu članovi organa Sportskog društva “Rudar“ Stanari koje izvrše uplatu u iznosu od 120 KM u blagajnu kluba ili na žiro račun broj 555-300-0008-4796-08 Nova banka a.d. Banja

Izmirenje prethodno navedenih obaveza potrebno je izvršiti najkasnije do 22.04.2017. do 12 sati. Svi oni koji do navedenog roka ne izmire obaveze neće moći učestvovati na Izbornoj skupštini.

Sve dodatne informacije u vezi sa Izbornom skupštinom mogu se dobiti na telefon broj 064-409-7866.

Molimo sve zainteresovane koji smatraju da svojim radom i zalaganjem mogu doprinijeti razvoju Sportskog društva „ Rudar“ Stanari da se odazovu ovom pozivu.

Sportski pozdrav!

predsjednik Skupštine sportskog društva“Rudar“ Stanari

Anđelko Tadić

About admin